Velkommen til Else-Mari Skjellands nettsiderForside
Min bakgrunn
Bach blomsterremedier
Kurs
Healing
Auradesign
Ta kontakt
Kurskalender
 
HEALING
 
Begrepet healing og hva som skjer under en healing er det kanskje like mange meninger om som det er healere. Men de fleste er nok enige om at vi som healere er formidlere av ubetinget kjærlighetsenergi. Healing kan også betegnes som energibalansering. Dette gjelder både fysisk og psykisk. Jeg ser på meg selv som en ?ladekabel? som henter energi fra en universell kilde. Denne energien går gjennom mine hender til de steder på din kropp hvor det er blokkeringer. Energien finner selv veien dit hvor behovet er størst for oppløsning av disse blokkeringer. Gjennom denne prosessen vil kroppen bli bedre i stand til å komme i kontakt med egne helbredende krefter. Og når vårt energisystem er i balanse vil kroppen lettere kunne helbrede seg selv.

Healingen foregår enten nært eller på avstand. Virkningen er den samme.
Vi avtaler tid og sted. Enten du kommer til mitt kontor eller er hjemme hos deg selv tar behandlingen 1 - 1.5 time. Selve healingen tar ca 30 - 45 min. og resterende tid går til samtale om det som eventuelt har skjedd.

HEALING  DYR
 
I prinsippet foregår dette på samme måte som til mennesker. Ofte kan det være en fordel med healing på avstand da dyr kan vise aggressivitet på grunn av angst, smerte eller andre plager. Dette kan derfor være en tryggere måte å ha kontakt med dyret på. Hva som passer best må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Under healingen foregår det som regel en telepatisk kommunikasjon. Det vil ofte komme fram opplysninger som har med dyrets situasjon å gjøre. Her vil jeg kunne fange opp følelser/sinnstilstander som er i ubalanse. I en slik situasjon er det naturlig å anbefale bruk av bachremedier i tillegg til healingen.
 
Avtale om tid og sted er det samme som til mennesker. Tidsforbruk og samtale om hva som eventuelt har skjedd er også det samme.

Pris for healing m/oppfølgende samtale
 varighet 1 - 1.5 time
kr. 600.-
 
 
 

Det kan anbefales å lese hva Det Norske Healerforbundet skriver om healing: www.healing.no.