Velkommen til Else-Mari Skjellands nettsiderForside
Min bakgrunn
Bach blomsterremedier
Kurs
Healing
Auradesign
Ta kontakt
Kurskalender

AURADESIGNNoen stikkord for behandlingen:

- komme i balanse
- bli den du virkelig er
- tilpassning ny tids energi og bevissthet

Vi lever i en tid hvor energistrømmen fra universet er under stor forandring. Essensen i det nye systemet er balanse og stabilitet. Dette gjelder både for selve planeten og for enkeltindivider. Barna som blir født i dag har denne bevisstheten og energisystemet integrert. De er derfor våre hjelpere og veivisere. Og hjelp har vi virkelig behov for. Det kan være en stor utfordring når valget først er tatt om å endre sitt liv på forskjellige områder. Fokus vil vesentlig være på grensesetting, konsekvens, ærlighet, direktehet for å nevne noen eksempler.

Det finnes mange metoder du kan bruke for å komme i balanse. Det er viktig at du velger den/de som er riktig for deg. Husk at alle metoder som retter seg mot utvikling av ubetinget kjærlighet vil bli støttet i denne prosessen.

Auradesign er en healingmetode
. Som navnet antyder foregår det en omstrukturering av din aura. Dette skjer ved at den nye energien blir formidlet gjennom healeren og tilpasser seg til det enkelte individs behov. Under healingen blir den gamle auraen renset og styrket. Det blir bygget et nytt energi/balanse legeme som heretter sørger for beskyttelse i din videre bevissthetsutvikling. Det må påpekes at dette er en ?hjelp til selvhjelp? behandling. Healingen styrker og endrer ditt energisystem, men du må selv sørge for arbeidet med å rydde opp i livet ditt. Husk at det er kun deg selv som har ansvaret for hvordan livet ditt skal være. Det er viktig at du ikke lar andre bestemme eller ta valgene for deg.
Den nye auraen kan ikke ødelegges. Den kan alikevel svekkes om du forsetter å leve uten å foreta de endringer du får signaler om.I dagliglivet blir vi jo hele tiden utsatt for påvirkninger som kan tappe oss for energi. Da kan det være lurt å få utført en lading en gang iblant når du føler behov for på fyll.
 
Auradesign er en engangsbehandling. Alikevel vil det ta noe tid for den nye auraen å tilpasse seg omverdenen.
 
Tidsforbruket kan være forskjellig for hver enkelt person. I de fleste tilfeller tar det ca 3 timer/ pluss 1- 2 timer for justering etter en tid. Tidspunkt for justeringen avtales etter behov. Jeg setter av god tid slik at det skal være mulighet for å gjennomgå eventuelle spørsmål som dukker opp. 

Priser:
Auradesign:
varighet ca 3 timer
      kr. 2.250.-
Justering
varighet 1- 1.5 time
      kr.    600.-
Lading:
varighet 1 - 1.5 time
      kr.    600.-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .